vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č. 24681/2015/05/10020 ECB

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle §9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 96/2019 Z. z. vyhlásilo dňa 1. augusta 2019 výzvu č. N1/2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2019.
Predkladať žiadosti bude možné od 2. septembra 2019 od 8:00 hod do 31. októbra 2019 alebo naplnenia limitu 500 žiadostí.

Základné informácie pre žiadeteľov:
Výška príspevku je 8000 €
Dotáciu na RD je možné poskytnúť, ak:

  • -žiadateľ vlastní rodinný dom s takmer nulovou spotrebou energie (energetický certifikát prim.energia A0 je základnou podmienkou)
  • -na nehnuteľnosť bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie po 31.12.2014
  • -rodinný dom nepresiahne celkovú maximálnu podlahovú plochu 200m2
  • -rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie
  • -na stavbu nebol poskytnutý príspevok podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Ako Vám vieme pomôcť?

  • V prípade, už máte energetický certifikát vypracovaný, vieme bezplatne zhodnotiť, či môžete žiadať o príspevok
  • Ak staviate dom, alebo v budúcnosti plánujete stavať, vieme navrhnúť najefektívnejšie riešenie ako získať certifikát "A0"
  • Vybavíme za Vás všetky náležitosti, spojené s podaním žiadosti o poskytnutie príspevku na rodinný dom
  • Vypracujeme energetický certifikát na Váš rodinný dom za výhodných podmienok
  • Pomôžeme s kolaudáciou

Je veľmi pravdepodobné, že ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky spustí tzv. druhé kolo na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na RD s takmer nulovou potrebou energie. Vieme Vám poradiť, ako byť pripravený ak Ste nevyužili prvé kolo. Neváhajte nás preto kontaktovať s akoukoľvek otázkou...
strana2

strana2

Hlavná stránka

Hlavná stránka

Online objednávka

Online objednávka