vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č. 24681/2015/05/10020 ECB

0948 517 713

Vzhľadom ku výzve č. 4 (obnov dom), Vás prosíme o strpenie pri kontaktovaní od zadania objednávky na vypracovanie. Termín dodania dokumentu zabezpečíme podľa podmienok výzvy.

info@energeticky-certifikat.sk

Objednávka energetického certifikátu v cene 169 €Najlepšia cena pre Vás

Tu ste na správnej adrese!
Bez ďalších poplatkov


Platba až po doručení

Žiadne zálohy a platby vopred
Cena vrátane DPH!
Najrýchlejšie vypracovanie

Vypracovanie do 3 pracovných dní po kompletných
podkladov prípade nutnosti do 24 hodín!


Pôsobíme na celom území SR

Najjednoduchší certifikát bez ďalších povinností
Doručenie k Vám domov !
Ak máte problémy s vypĺňaním volajte!
Údaje o stavbe
Účel ECB Typ objektu Hlavný vstup je orientovaný na
Meno budovy Ulica Mesto
Parcela Katastrálne územie Rok prvej kolaudácie
Tepelnoizolačný obal budovy (všetky hrúbky sa zadávajú v MM!)
Obvodová stena
Murovací materiál Hrúbka
Zateplenie Hrúbka
Strecha
Zateplenie strechy Hrúbka
Podlaha
Poter Hrúbka poteru
Zateplenie Hrúbka
Okná
Materiál a typ okien Počet skiel
Strešné okná Počiet strešných okien
Doplnenie informácií
Vykurovací systém
Zdroj tepla
 
Výrobca a typ zdroja
Výkon zdroja
Výkon krbu
Energetický nosič
 
solárne/fotovoltaické panely
Typ a výrobca
Plocha/výkon panelov
Typ odovzdávania tepla
 
Regulácia
 
Rekuperácia
Typ a výrobca
Doplnenie informácií
Príprava teplej vody
Zdroj tepla
 
Výrobca a typ zdroja
Výkon zdroja
Typ a výrobca
Energetický nosič
 
Soláry na prípravu TUV
Typ a výrobca
Plocha/výkon panelov
Spôsob prípravy TUV
 
Zásobník na TUV
Typ a výrobca
Veľkosť zásobníka
Cirkulácia TUV
Doplnenie informácií
Prílohy
Priložte prílohy: Vložte fotografie - jednu z každej strany Vášho domu.
Taktiež vložte digitálne podklady k Vášmu rodinnému domu – dôležité sú hlavne pôdorysy všetkých podlaží a rezy (z časti architektúra). Ak nemáte pdf súbory, odfoťte alebo prekopírujte papierové výkresy a vložte tie. Dbajte, aby boli čitateľné všetky kóty (rozmery) objektu, vrátane okien a dverí.

Pridať súbory...
 
Platobné údaje
Meno Adresa E-mail
Mobil Mesto PSČ
Platobné údaje spoločnosť (PO)
Spoločnosť IČO
DIČ IČ DPH
Spôsob platby
poštou doporučene Vám zašleme komplet vystavený a zabalený Váš certifikát, na Vami zadanú adresu.

Poštová adresa - vyplňte ak sa líši od fakturačnej

Prijímateľ Ulica
Mesto PSČ
prečítajte si všeobecné podmienky a GDPR

Hlavná stránka

Hlavná stránka