vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č. 24681/2015/05/10020 ECB

0948 517 713

Vzhľadom ku výzve č. 4 (obnov dom), Vás prosíme o strpenie pri kontaktovaní od zadania objednávky na vypracovanie. Termín dodania dokumentu zabezpečíme podľa podmienok výzvy.

info@energeticky-certifikat.sk

Vykurovanie
Jednotka Hodnotenie Výsledky normalizovaného/prevádzkového hodnotenia
A Potreba tepla na vykurovanie kWh/(m2.rok): 81,5
B Požiadavka (STN 73 0540) - Energetické kritérium: 100
C Spĺňa požiadavku (áno/nie): áno
D
E Potreba energie na vykurovanie kWh/(m2.rok): 92
F Požiadavka> 71
G Spĺňa požiadavku (áno/nie): nie
Meno oprávnenej osoby:
Obchodné meno: Sídlo:
IČO: Register:
Meno zhotoviteľa: Podpis:
Meno štatut. orgánu opr.:
Podpis štatutárneho orgánu:
Príprava teplej vody
Jednotka Hodnotenie Výsledky normalizovaného/prevádzkového hodnotenia
A Potreba energie na prípravu TV kWh/(m2.rok): 17
B Požiadavka: 24
C Spĺňa požiadavku (áno/nie): áno
D Meno oprávnenej osoby:
E Obchodné meno: Sídlo:
F IČO: Register:
G Meno zhotoviteľa: Podpis:
Meno štatut. orgánu opr.:
Podpis štatutárneho orgánu:
Nútené vetranie/Klimatizácia
Jednotka Hodnotenie Výsledky normalizovaného/prevádzkového hodnotenia
A Potreba energie na klimatizáciu kWh/(m2.rok): 17
B Požiadavka: 24
C Spĺňa požiadavku (áno/nie): áno
D Meno oprávnenej osoby:
E Obchodné meno: Sídlo:
F IČO: Register: Č. zápisu:
G Meno zhotoviteľa: Podpis:
Meno štatut. orgánu opr.:
Podpis štatutárneho orgánu:
Osvetlenie
Jednotka Hodnotenie Výsledky normalizovaného/prevádzkového hodnotenia
A Potreba energie na osvetlenie kWh/(m2.rok): 17
B Požiadavka: 24
C Spĺňa požiadavku (áno/nie): áno
D Meno oprávnenej osoby:
E Obchodné meno: Sídlo:
F IČO: Register: Č. zápisu:
G Meno zhotoviteľa: Podpis:
Meno štatut. orgánu opr.:
Podpis štatutárneho orgánu:

strana3

strana3

Online objednávka

Online objednávka

strana1

strana1